U bent particulier

Op deze pagina heeft u de informatie om als particulier klant te worden bij Laadnet

Klant worden bij Laadnet

Bent u particulier? Dan verwelkomen we u graag als klant bij Laadnet.

Beschikt u over een eigen laadstation en wilt u – waar u ook bent – inzicht hebben in alle activiteiten die op uw laadstation hebben plaats gevonden? Of de mogelijkheid hebben om de laadkosten van uw bedrijfsauto automatisch met uw werkgever te ‘verrekenen’? Dan bent u bij Laadnet aan het juiste adres!

Klant worden bij Laadnet is eenvoudig. Download de Laadnet-app en registreer uzelf als klant. Na de registratie kunt u inloggen op de Laadnet-app. Vervolgens kunt u uw laadstation registreren en de gewenste laaddienst kiezen. De kosten daarvoor betaalt u aan Laadnet. Raadpleeg de tarievenpagina op onze website voor meer informatie over de kosten.

Is uw laadstation geschikt voor verbinding met Laadnet?

Om een laadstation met Laadnet te kunnen verbinden, moet een laadstation ‘slim’ zijn. Dit houdt in dat het laadstation beschikt over een communicatie-interface (LAN/WLAN/GSM), zodat het via internet een verbinding kan opzetten met het platform van Laadnet. Mocht het laadstation een ‘start to go’ of ‘plug and charge’ model zijn, dan is het vaak niet mogelijk om het laadstation met het Laadnet-platform te verbinden. Raadpleeg bij twijfel uw installateur of neem contact op met Laadnet.

Laden via een laadpas

Wanneer uw laadstation met het Laadnet-platform is verbonden, kunt u uitsluitend laden met een laadpas. Alle laadsessies worden dan automatisch in het platform geregistreerd en inzichtelijk gemaakt in de Laadnet-app. Bovendien voorkomt het gebruik van een laadpas onbedoelde/ongewenste laadsessies, aangezien laadsessies uitsluitend met de aan uw laadstation gekoppelde laadpas geautoriseerd worden.

Laadpassen zijn (via uw installateur) bij Laadnet te bestellen. Hieraan zijn geen wederkerende kosten verbonden, uitsluitend eenmalige aanschafkosten. Laadpassen van Laadnet zijn reeds geregistreerd in het Laadnet-platform zodat ze eenvoudig door uzelf in de Laadnet-app geactiveerd kunnen worden. Alle geactiveerde laadpassen kunnen op uw laadstation(s) gebruikt worden.

Heeft u een auto van uw werkgever?

Als uw werkgever een elektrische auto beschikbaar heeft gesteld, dan wilt u de kosten voor de elektriciteit voor het opladen van de auto – die u privé betaalt – uiteraard bij uw werkgever in rekening brengen. Dit kunt u door middel van handmatig declaraties doen, want alle laadsessies die op uw laadstation plaats vinden, zijn in Laadnet inzichtelijk. Maar u kunt de laadkosten ook automatisch in rekening brengen. Laadnet biedt namelijk de mogelijkheid om laadsessies automatisch aan u te vergoeden tegen een nader in te stellen laadtarief. Gebruik daartoe de openbare laadpas die uw werkgever met de auto beschikbaar heeft gesteld, en wij verhalen vervolgens de kosten (indirect) op uw werkgever. Wel zo gemakkelijk!

Op de 21e van iedere maand rekenen wij alle laadsessies van de vorige kalendermaand af. U ontvangt van Laadnet een zogenaamde ‘self-billing’ factuur. Dit is een factuur die wij zelf, namens u, maken en vervolgens 60 dagen na factuurdatum aan u betalen. Omdat u zich als een particulier bij Laadnet geregistreerd heeft, wordt de factuur zonder vermelding van BTW opgemaakt. Daarmee voldoen wij aan de fiscale regelgeving.

Voor iedere laadsessie die wij automatisch aan u vergoeden, brengen wij transactiekosten (roamingkosten) in rekening. Deze kosten en vindt u terug op de maandelijkse factuur. Zie de tarievenpagina voor meer informatie.

Juist gebruik van laadpassen

Beschikt u ook over een elektrische auto die u privé heeft aangeschaft? Gebruik dan nooit de laadpas van uw werkgever om deze auto op te laden op uw eigen laadstation! Dit is omwille van fiscale wetgeving namelijk niet toegestaan. Gebruik in plaats daarvan een laadpas van Laadnet. Laadsessies uitgevoerd met een laadpas van Laadnet worden niet vergoed en voorkomt afrekening jegens uw werkgever.

Wenst een derde persoon (bijvoorbeeld een kennis of familielid) gebruik te maken van uw laadstation? Gebruik dan ook hier uitsluitend een laadpas van Laadnet! Gebruik van de openbare laadpas van deze derde persoon resulteert in een roamingtransactie, met vergoeding en afrekening tot gevolg (hetzelfde als bij gebruik van de laadpas van uw werkgever). Dit wordt door de fiscus gezien als inkomsten. Aangezien u zich als particulier bij ons hebt geregistreerd, is dit niet toegestaan.

Kortom; gebruik uitsluitend een openbare laadpas op uw eigen laadstation als het ‘verrekening’ van laadkosten betreft in de werknemer-werkgever-sfeer. Voor alle overige situaties dient een laadpas van Laadnet te worden gebruikt. Eventueel misbruik is geheel voor uw eigen risico.

Is uw laadstation geschikt voor automatische vergoeding van laadsessies?

Om automatisch te kunnen vergoeden, dient uw laadstation te beschikken over een laadpas- of e-taglezer (RFID-kaart lezer) zodat uw laadpas kan worden herkend, en vervolgens aan de laadsessies voor uw bedrijfsauto kan worden gekoppeld. Daarnaast is het vanuit wetgeving verplicht dat de geladen elektriciteit door een MID-gecertificeerde kWh-meter is gemeten. Uw laadstation dient derhalve over zo’n kWh-meter te beschikken. Raadpleeg bij twijfel uw installateur of neem contact op met Laadnet.

Hoe werkt automatisch vergoeden?

Uw werkgever heeft met de auto een laadpas aan u beschikbaar gesteld waarmee u kunt laden op openbare laadpunten. Uw werkgever betaalt de kosten voor alle laadsessies die u met die laadpas heeft gedaan. De laadsessies die u op uw eigen laadstation uitvoert voor uw bedrijfsauto, dient u eveneens te autoriseren met de laadpas van uw werkgever. Deze laadsessies registreren wij in ons platform en voegen deze vervolgens toe aan die laadpas. De bijbehorende laadkosten van deze sessies baseren wij op het laadtarief dat u in de Laadnet-app eenmalig dient in te stellen. Laadnet biedt een scala aan laadtarieven die u kunt instellen. Zo is er altijd wel een laadtarief beschikbaar dat bij uw situatie past. Dit laadtarief kunt u eventueel in overleg met uw werkgever bepalen.

De laadsessies die we op uw laadpas hebben geregistreerd, brengen wij in rekening bij de uitgever van de laadpas waarmee onze vergoedingen aan u worden gedekt. De uitgever van de laadpas doet dit op zijn beurt weer met uw werkgever. Of met de leasemaatschappij en zij op hun beurt met uw werkgever. Zo is de spreekwoordelijke cirkel rond.

Goed om te weten! De vergoeding wij aan u betalen kan afwijken van het bedrag dat uw werkgever voor de laadkosten betaalt aangezien de tussenliggende partijen in de keten opslagen kunnen berekenen. Dit is afhankelijk van overeenkomsten tussen uw werkgever, het autoleasebedrijf en de uitgever van de laadpas. Hierop hebben wij als Laadnet geen invloed.